Základní kurs ekonomie – MIkroekonomie pro společenské vědy BC SŠ
KSV/7E1
Kurz seznamuje posluchače se základy mikroekonomie a zahrnuje názorný výklad tržních kategorií, fungování tržního systému a analýzu chování hlavních hospodářských subjektů. Výklad je spojen s aktuálními mikroekonomickými otázkami týkající jak ekonomiky ČR, tak i ekonomiky světové. ekonomiku.
(Předmět má charakter počítačem podporované výuky.)
Přednášející: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Počet kreditů: 3
Ukončení kurzu: Test 
Další informace pro zájemce: STAG