Základní kurs ekonomie – Makroekonomie pro veřejnou správu; 
KSV/MIZG LS 2016/17
Kurz seznamuje se základy obecné mikroekonomické teorie, zejména s poznatky o tržní ekonomice. Je postaven na názorném výkladu tržních kategorií a výkladu fungování tržního systému. Zahrnuje analýzu tržního chování hlavních hospodářských subjektů v ekonomice. Výklad je spojen s aktuálními otázkami hospodářství ČR a světové ekonomiky.
(Předmět má charakter počítačem podporované výuky.)
Přednášející: PhDr. Pavel Hejtman, CSc.
Rozsah hodin Přednáška 2 [HOD/TYD]  Seminář 1 [HOD/TYD]

Počet kreditů: 4
Ukončení kurzu: zkouška kombinovaná
Další informace pro zájemce: STAG