Technologie tištěných spojů je jednou ze současných velmi používaných a rozvíjejících se technologií hromadné výroby, která svými produkty prostupuje prakticky všechny oblasti techniky.