Předměty Snímače, detektory čidla I a II  navazují na poznatky získané v kurzech fyziky, elektrotechniky, elektroniky, automatizace a předmětu Principy a systémy měřicích přístrojů. Rozšiřuje a prohlubuje terminologii a znalosti principů, funkce a aplikací různých obvodů ve spojení s čidly a převodníky neelektrických fyzikálních veličin na elektrické.