Předmět metodologie výzkumu pro bakalářskou práci si klade za cíl seznámit studenty se základními formálními a obsahovými požadavky kladenými na tento typ prací. Přináší základní doporučení, jak plánovat a připravovat výzkumné projekty a jak samostatně zformovat metodiku empirické práce.