Předmět Metodologické a pedagogické základy e-learningu se zabývá problematikou principů, metod a forem vzdělávání s různorodou mírou využití prostředků ICT. Důraz je kladen na praktickou a dovednostní stránku v nedílné propojenosti s metodickými a didaktickými principy práce - sama ideová a koncepční podpora je plně realizována v otevřeném e-learningovém prostředí Moodle.