Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi počítačových technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů interaktivní a multimediální povahy.