Cílem kurzu je poskytnout přehled o anglické literatuře 20 - 21. století, o konkrétních autorech a jejich díle s ohledem na specifické rysy moderní britské kultury. Teoretická přednáška přiblíží literárně historický kontext, seminář je zaměřen na čtení vybraných textů, jejich analýzu a interpretaci.