Cílem předmětu je seznámit studenty se základními geografickými, kulturními, sociálními a politickými aspekty života v anglicky mluvících zemích s důrazem na interaktivní a audiovizuální formu prezentace těchto reálií v přednáškách. Studenti se během přednášek postupně seznámí s anglicky mluvícími geografickými oblastmi (Velká Británie a její menší celky, USA, Austrálie, Kanada, bývalé kolonie, atd.) a v seminářích jednotlivě nebo ve dvojicích představí zadaná témata z oblasti anglicky mluvících zemí podle programu přednášek