Cílem předmětu je seznámení s problematikou speciální pedagogiky a příprava posluchače na inkluzivní vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.