DIDAKTICKÉ TESTY

Používání didaktických testů má ve školní praxi své opodstatnění. Uvědomte si však, že výsledky testu neposkytují dostatečné podklady pro stanovení žákovy známky, že testy nelze přeceňovat a že je musíte používat velmi uvážlivě.