Zpracování základů angličtiny pro žáky 1. stupně ZŠ (5. ročník).
Cíl kurzu - přehledně zpracovat nejdůležitější anglickou gramatiku, při jejímž zvládnutí žák nebude mít problémy s angličtinou na 1. stupni. V
pár krocích vysvětlit a procvičit určité gramatické jevy s použitím typické slovní zásoby
Základní gramatika - can, can´t; like, don´t like; have got; there is, there are