Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s Morseovou abecedou. S jejími typy a variantami. Písmena se bude učit i s pomocnými slovy. Součástí abecedy jsou i číslice. Účastník bude postupně seznámen se všemi písmeny, stylem zápisu této abecedy i způsobem luštění. Po absolvování kurzu by měl být účastník schopný rozluštit zadanou zprávu i sám zprávu v morseově abecedě vytvořit a to bez použití šifrovacího klíče.

Kurz je zaměřen primárně na žáky 4.  a 5. třídy ZŠ. Předpokládá se, že účastník o Morseově abecedě už někdy slyšel, ale kurz je vhodný i pro úplné začátečníky.