Po zvládnutí základních programovacích technik v předchozím studiu je nutno se naučit komplexnější přístup ke tvorbě software. Studenti navrhne a vytvoří didaktickou softwarovou pomůcku, která bude využitelná ve výuce nebo při zlepšování znalostí a schopností jedince obecně.