Základní kurz ekologie se zabývá ekologií jako vědní disciplínou, která poskytuje základní informace o faktorech prostředí (podmínky a zdroje), populacích (charakteristiky, dynamika, růst a strategie), mezidruhových vztazích, společenstvech (struktura, změny v čase) a ekosystémech (struktura, funkce, typy, biómy).