Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií tvorby výukových materiálů podle současných standardů s využitím autorského systému Moodle. V kurzu by měl student získat představu o problematice e-learningu, možnostech využití a aplikací do výuky. V průběhu celého kurzu studenti plní úkoly, které povedou k vytvoření elektronického výukového materiálu na zadané téma v systému Moodle.