Cílem předmětu je prakticky seznámit studenty s možnostmi multimediálních technologií v práci učitele a vybavit je dovednostmi pro tvorbu výukových materiálů multimediální povahy.