Využití matematicko statistických metod v psychologii, deskriptivní statistické metody (měření, typy škál, statistické charakteristiky, vícerozměrné rozdělení, datová matice atd.), základy induktivních statistických metod (principy statistické indukce, testování hypotéz, parametrické testy, nonparametrické metody, analýza vztahů v nominálních, pořadových a metrických datech, korelační a regresní analýza, analýza rozptylu). Základní informace o multivariačních postupech.