• Tento kurz seznámí studenta s cloudovou sadou Google Apps, která obsahuje aplikaci pro tvorbu a editaci tabulek. Kurz  se specializuje právě na tuto aplikaci.Student bude seznámen se základními editačními nástroji této aplikace.
  • Vstupní nároky pro případné zájemnce tohoto kurzu.nejsou považovány žádné. Veškeré problematika bude vysvětlena od základů.