• Kurz je zaměřen na práci s nástrojem z Google Apss - Prezentace, který slouží k vytváření prezentací s využitím výhod cloud systému.
  • Účastník kurzu bude seznámen s tím, jak plně obsluhovat tento nástroj a vytvářet v něm prezentace.
  • Kurz je určen pro zatím blíže nespecifikovaný počet frekventantů, není nijak limitován počtem a nejsou vyžadovány žádné speciální znalosti pro práci s PC