Kurz slouží jako úložiště dokumentů projektu Inovace přípravy učitelů pro praxi - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006960.


Kurz slouží jako úložiště dokumentů projektu Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (SC2) - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660.