Didaktická transformace obsahu učiva do vzdělávacího okruhu Lidové zvyky a řemesla.

Didaktická transformace obsahu učiva ze vzdělávacích okruhů: Člověk a svět práce a Vzdělávání dětí se specifickými potřebami.