Kurz zaměřený především na webový GIS. Platforma ArcGIS a její aplikace WebMap, StoryMap, Collector a SUrvey123

Studenti by měli pochytit základní informace týkající se geografických informačních systémů a umět je aplikovat v praxi.