Studenti by měli pochytit základní informace týkající se geografických informačních systémů a umět je aplikovat v praxi.