Předmět tématicky navazuje na předmět Globální problémy životního prostředí . Těžištěm předmětu je hledání cest k trvalé udržitelnosti, s důrazem na možnosti a již existující cesty zde a nyní.

Základ pro včlenění výchovy k trvale udržitelnému životu do všech předmětů. Základní ekologické pojmy, globální problémy, historické kořeny krize, třetí svět, růst populace, role techniky, ekonomické souvislosti. Možnosti řešení na různých úrovních, souvislost s vlastním životním stylem. Ujasňování vlastního hodnotového systému, hledání souvislostí: životní styl - stav planety.

Předmět nabídne základní orientaci v environmentální problematice s důrazem na souvislosti se zdravím člověka.