Přednáška a cvičení 7B1

Kurz zahrnuje výukové videoprogramy: Energetický metabolismus rostlin

Pomocný materiál pro studium kurzu BIO03
Obsahuje shrnutí obsahu botanické části kurzu BiO02 a požadavky ke zkoušce