• okruhy k SZZ
  • témata kvalifikačních prací
  • bezpečnostní pokyny

Zde najdete bezpečnostní pokyny a další materiály, jejichž prostudování je nezbytné pro zajištění bezpečnosti na výukových akcích a kurzech pořádaných katedrou biologie.

Zde uveřejněná témata bakalářských a diplomových prací jsou vypsána v zimním semestru 2020/2021.