• okruhy k SZZ
  • témata kvalifikačních prací

Zde uveřejněná témata bakalářských a diplomových prací jsou vypsána v zimním semestru 2020/2021.