Příjem a zpracování potravy, základy metabolismu. Funkce tělních tekutin a oběhových soustav. Dýchání v různých prostředích a člověka. Osmoregulace, exkrece, termoregulace. Hormonální a nervové regulace. Fyziologie smyslových orgánů a svalové tkáně. Témata zohledňují evoluční aspekt a funkční principy pro učitelství přírodopisu pro základní školy.