Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací

Základní kurz seznamující s problematikou biologie a systému jednobuněčných eukaryotních organizmů (prvoků). 

Člověk a jeho svět - živá příroda (NŠ)

Dítě a svět - příroda (MŠ)

Základní kurz zoologie bezobratlých zaměřený zejména na: (1) Rozvoj znalostí o rozmanitosti, biologii, ekologii, klasifikaci a fylogenezi bezobratlých živočichů. (2) V rámci dané tématiky poskytnutí základu a přehledu nezbytného pro výuku přírodopisu na ZŠ a aplikaci poznatků v pedagogické praxi výuky ZŠ a mimoškolního vzdělávání.