Kurs je určen pro studenty doktorského studia Didaktika biologie.

Metodika školních pokusů, pozorování a demonstrací

Kurs je určen pro studenty denního i kombinovaného studia Učitelství pro mateřské školy a je určen jako studijní opora pro zimní i letní semestr.

Základní kurz seznamující s

1) problematikou biologie a klasifikace jednobuněčných eukaryotních organismů (prvoků)

2) problematikou virů a bakterií

v kontextu kurikula přírodopisu na základní škole

Základní kurz zoologie bezobratlých zaměřený zejména na: (1) Rozvoj znalostí o rozmanitosti, biologii, ekologii, klasifikaci a fylogenezi bezobratlých živočichů. (2) V rámci dané tématiky poskytnutí základu a přehledu nezbytného pro výuku přírodopisu na ZŠ a aplikaci poznatků v pedagogické praxi výuky ZŠ a mimoškolního vzdělávání.