Kurz se zabývá výukou základního jazykového prostředku - gramatiky a výukou čtyř řečových dovedností : poslechu, čtení, mluvení a psaní.