Jazyková cvičení JAZ/JZ 1-6

Literární teorie s důrazem na literárněvědnou terminologii a stručné dějiny německy psané literatury